logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Tywysog Siarl yn ymweld a busnesau organig

Yn ystod ei ymweliad â Chymru yn ddiweddar, bu'r Tywysgo Siarl yn ymweld â dau fusnes organig yng Ngheredigion. Yn gyntaf, aeth i Felin Ganol yn Llanrhystud, lle gwelodd y felin ar waith, edrychodd ar beth o'r gwaith atgyfeirio a flasodd fara'r pobwyr sy'n defnyddio blawd y felin. Aeth hefyd i fferm Blaen Camel a gweld eu twneli braf a'r broses gwneud compost.

Llun: Y Tywysog Siarl gydag Andrew ac Anne Parry yn y felin.Stori gynt: Gwneud porthiant organig yn fwy cynaliadwy
Stori nesaf: Y Sioe Fawr 2012

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.