DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Blog organig newydd gan David Frost

Mae gan y Ganolfan blog newydd ar ei dudalen Gweplyfr, gan yr ymgynghorydd a chynhyrchydd organig David Frost. Uwch-ymgynghorydd organig gydag ADAS yw David, ymgynghoriaeth amgylcheddol a gwledig seiliedig ar wyddoniaeth sy'n un o bartneriaid Canolfan Organig Cymru.

Mae Dave, a'i wraig Barbara yn tyfu ffrwythau a llysiau ar eu fferm yng Ngheredigion ac mae eu label organig ganddyn nhw ers 30 mlynedd. Maent hefyd yn rhedeg un o siopau bwyd organig cyntaf yn y wlad ac maen nhw'n fwrlwm o syniadau a chynghorion call ynglŷn â chael y gorau o gynnyrch organig.

Felly cofiwch ein dilyn ar Weplyfr!Stori gynt: Planhigion meddyginaethol yng Nghymru
Stori nesaf: Ffermio cynaliadwy yr yr Eisteddfod

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.