logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Troeon Fferm Hwyliog yn helpu i hyrwyddo cynnyrch lleol yng Ngheredigion

Bu dros 100 o blant ac oedolion o bob cwr o'r DU yn cymryd rhan mewn teithiau cerdded tywysedig dros wyliau'r haf. Cynhaliwyd y troeon ar Fferm Organig Treberfedd ger Dihewyd, Llambed ac fe'u harweiniwyd gan y ffermwr Jack Cockburn a'r stocmon Will Michell. Cafodd 13 o grwpiau i gyd, pob un yn aros yn y bythynnod gwyliau ar y fferm, eu tywys o gwmpas tir y fferm a'r coetir yn Nhreberfedd.

Aed â'r grwpiau i weld gyr y gwartheg eidion Henffordd traddodiadol sydd ar y fferm a'r ddiadell ddefaid Llanwenog. Buont yn dysgu am sut mae cig eidion ac oen yn cael ei gynhyrchu o laswelltir y fferm, sut mae'n cael ei brosesu gan gigyddion lleol yn Nhregaron ac yna ei werthu i dwristiaid a phobl leol wrth gatiau ffermydd.

Defnyddiwyd y troeon fferm fel ffordd o hyrwyddo cynnyrch lleol i dwristiaid yng Ngheredigion.

“Bu'r teithiau'n help wrth gael pobl i feddwl am sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu ac am ei siwrnai i gyrraedd y defnyddiwr. Cawson ni fod pobl yn dechrau cyffroi wedyn am roi cynnig ar ein cig organig ac am chwilota am fwydydd organig eraill.”

“Roedd y rhan fwyaf o'r plant ar y teithiau'n dod o drefi a dinasoedd ac fe wnaethon nhw fwynhau sblasio drwy nentydd, pyllau dŵr a llwyth o fwd,” meddai'r ffermwr Jack Cockburn.

Ymhlith y gweithgareddau eraill roedd bwydo ŵyn swci, casglu wyau'r ieir ac, yn ystod mis Gorffennaf, weld sut mae gwair a silwair yn cael eu gwneud.
“Y nod yw gwneud i'r troeon fod mor hwyliog â phosibl i'r plant ac maent yn dysgu llawer am ffermio a sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu ar hyd y ffordd. Gall rhywbeth syml, fel casglu wyau gan yr ieir, fod yn llawn hud a lledrith i blentyn sydd erioed wedi gwneud hynny o'r blaen. Mae'r teithiau ar y fferm yn eu helpu i ymgysylltu â chefn gwlad o'u cwmpas ac yn eu hysgogi i ofyn llawer o gwestiynau am y da byw a ffermio'n gyffredinol,” meddai Jack y ffermwr.

Stori gynt: Ymgyrch Organig Nôl gyda “Meeeeee”
Stori nesaf: Bwyd mewn dirwasgiad

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.