DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y Gymru Organig yn blasu llwyddiant yn y Gwobrau Cenedlaethol

Bu busnesau organig ar draws Cymru'n blasu llwyddiant yr wythnos diwethaf yng Ngwobrau Bwyd a Diodydd Cymru: Y Gwir Flas eleni. Mae'r seremoni wobrwyo yn ei hunfed flwyddyn ar ddeg ac fe'i cynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ar 25 Hydref i ddathlu'r bwyd a'r ddiod gorau sydd gan Gymru i'w cynnig.

Unwaith eto, bu'r sector organig yn perfformio'n benigamp, gan gipio wyth gwobr o fewn i gategorïau hynod gystadleuol cig oen, godro ac allforio. O blith yr wyth gwobr hyn, enillwyd dwy Wobr Aur, pedair Arian a dwy Efydd gan y sector organig. Yn eu plith aeth Caws Cenarth o Aberteifi adre â Gwobr Arian y Cynhyrchydd Bach am eu caws Cenarth Aur.

'Yma yn Caws Cenarth rydyn ni wastad wedi credu bod defnyddio llaeth organig yn cynhyrchu caws sy'n blasu'n wych ac mae'r wobr hon yn ychwanegu at yr anrhydeddau niferus sydd wedi'u casglu gan ein cawsiau organig dros y blynyddoedd. Heb os, mae'n dangos bod llawer o bobl eraill yn gwerthfawrogi blas bendigedig ac yn cytuno ag ethos cynhyrchion organig.'

Yn ôl Neil Pearson, Rheolwr Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru: “Mae'r gwobrau hyn yn gamp wirioneddol gadarnhaol i nwyddau organig Cymru ac yn wobr ffantastig i'r dynion a merched busnes arloesol a mentrus ym myd ffermio organig. Mae'n dangos yn glir bod busnesau organig yn cynhyrchu bwyd sy'n blasu'n rhagorol yn ogystal â chydymffurfio â chanllawiau moesegol ac amgylcheddol llym ffermio organig.”

Er nad yw'n cyfrif ond am nifer cymharol fach o ffermydd Cymru (8%), creodd y sector organig argraff ar banel beirniaid y Gwir Flas oedd yn cynnwys pen-cogyddion, awduron bwyd, arbenigwyr yn y diwydiant a newyddiadurwyr a roddodd sgôr i'r cynnyrch ar sail eu cynhwysion, eu hoglau, y golwg sydd arnynt, eu 'cnoadwyedd' a'u blas. Cynhyrchwyr organig hefyd a gyrhaeddodd y brig o ran perfformiad mewn marchnadoedd allforio dros y 12 mis diwethaf gan roi hwb arall i'r sector i'w groesawu.

Yn dilyn seremoni Gwobrau y Gwir Flas, bydd Cegin Symudol y Gwir Flas a noddir gan Ganolfan Organig Cymru, yn teithio siopau Tesco o gwmpas y wlad i roi'r cyfle i ddefnyddwyr i flasu'r bwyd Cymreig arobryn drostynt eu hunain.

DIWEDD
Nodiadau i Olygyddion:

Enillwyr Organig Gwobrau'r Gwir Flas 2012-2013

Cig Oen
ARIAN
Dofednod Organig Capestone Cyf
Lwyn Cig Oen Organig Paradwysaidd
01437 781247
www.capestone.co.uk

EFYDD
Cynhyrchwyr Organig y Graig
Ffolen Cig Oen wedi'i Rhostio
01686 627979
www.graigfarm.co.uk

Caws (cynhyrchydd bach)
ARIAN
Caws Cenarth
Cenarth Aur
01239 170432
www.cawscenarth.co.uk

EFYDD
Caws Teifi
Caws Teifi
01239 851528
www.cawsteificheese.com

Llaeth, iogyrt, menyn a chaws (cynhyrchydd mawr)

AUR
RACHEL'S
Iogyrt Difraster Organig Rachels gydag Eirin Gwlanog a Granadilas
01970 625805
www.rachelsorganic.co.uk

ARIAN
RACHEL'S
Iogyrt Difraster Organig Rachels gyda Mefus a Riwbob
01970 625805
www.rachelsorganic.co.uk

GWOBR CYMRU CYFLAWNI DRWY ALLFORIO
AUR
Fferm Organig y Rug
Pasteiod Cig Oen, Eidion, Porc, Cyw Iâr Organig, Cig Carw Gwyllt, Helgig Gwyllt
01490 413000
www.rhug.co.uk

ARIAN
Y Profiad Celtaidd Cyf
Cwrw'r Celt
0870 8033876
www.thecelticexperience.co.uk

Stori gynt: Bwyd mewn dirwasgiad
Stori nesaf: Ystad y Rug yn troi’i golygon dramor am werthiant ar ôl ennill gwobr allforion arbennig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.