logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymgyrch Llaeth Organig mewn Ysgolion

Mae Hi Peak Organic Feeds yn arwain ymgyrch i gael llaeth organig mewn ysgolion. Mae'r cwmni'n credu y dylid gwneud mwy i hyrwyddo'r buddion a ddaw o fwyd organig ac mae eisiau i laeth organig fod ar fwydlenni ysgolion. Dyma gyfle gwych i amlygu pwysigrwydd bwyd iach, lles anifeiliaid ac amgylchedd diogel i'r genhedlaeth nesaf.

Yn ôl Tony Little o Ganolfan Organig Cymru, “Rydyn ni'n gweithio ers blynyddoedd lawer i annog awdurdodau lleol i gael hyd i ffynonellau bwyd organig lleol i ysgolion, ysbytai a sefydliadau cyhoeddus eraill. Rydyn ni'n croesawu menter Hi-Peak gan annog pawb i fod yn rhan ohoni.”

I gael gwybod mwy a chefnogi'r ymgyrch dilynwch y ddolen isod darllen mwy darllen mwy   

Stori gynt: Ystad y Rug yn troi’i golygon dramor am werthiant ar ôl ennill gwobr allforion arbennig
Stori nesaf: Canolfan Organig Cymru’n cyhoeddi pecyn cymorth marchnata

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.