logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Canolfan Organig Cymru’n cyhoeddi pecyn cymorth marchnata

Mae Canolfan Organig Cymru wedi cyhoeddi Pecyn Cymorth Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata ar ei gwefan.

Mae'r pecyn cymorth yn dwyn ynghyd y deunyddiau a ddatblygwyd ar gyfer y cyrsiau Hyfforddiant yn y Cyfryngau a gynigir i fusnesau organig. Mae hefyd yn dweud wrth fusnesau sut gallant ymgysylltu ag ymgyrch 'yn naturiol wahanol' y Ganolfan a dysgu o'r profiad a geir wrth iddi fynd rhagddi.

Yn ôl Dafydd Owen, Swyddog Prosiect BOBL, 'Yn y bôn, astudiaeth achos yw gwerthuso'r ymgyrch o gosteffeithiolrwydd gwahanol ffurfiau ar hysbysebu. Os yw unrhyw fusnesau organig yn ystyried buddsoddi mewn hysbysebu bydd darllen y gwerthusiad yn eu helpu i benderfynu beth fydd yn cynnig yr enillion gorau i'w busnesau.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dafydd Owen ar odo@aber.ac.uk neu Jenny Mills ar jem25@aber.ac.uk darllen mwy   

Stori gynt: Ymgyrch Llaeth Organig mewn Ysgolion
Stori nesaf: YMGYRCH ORGANIG YN RHOI TWRCWN Y NADOLIG O DAN Y CHWYDDWYDR

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.