logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

YMGYRCH ORGANIG YN RHOI TWRCWN Y NADOLIG O DAN Y CHWYDDWYDR

Mae teuluoedd yng Nghymru'n cael eu hannog i wneud eu gwaith ymchwil cyn archebu eu twrcwn Nadolig fel rhan o'r cyfnod diweddaraf mewn ymgyrch cyhoeddusrwydd cenedlaethol gan Ganolfan Organig Cymru.

“Trysorwch ein Twrcwn” yw gwahoddiad y Ganolfan i ddefnyddwyr ac i ymweld â thudalen Facebook yr ymgyrch www.facebook.com/OrganicCentreWales o heddiw ymlaen (26 Tachwedd) i gael gwybod mwy am y gwahanol safonau sy'n berthnasol i dwrci nodweddiadol a fegir mewn cwt, o'i gymharu ag adar maes organig sy'n cael eu magu yn unol â safonau ardystio'r UE. Mae'r dudalen hefyd yn cynnwys rhestr o'r prif gynhyrchwyr twrcïod organig yng Nghymru, yn ogystal â rhai syniadau arloesol am ryseitiau i'r Nadolig.

“ Daw'n syndod mawr i lawer o bobl weld pa mor wahanol yw'r safonau rhwng twrcïod organig ac adar a fegir mewn cytiau, sy'n byw bywydau llawer byrrach mewn heidiau anhygoel o fawr ac sy'n cael eu hanffurfio a'u trin yn ddwys â gwrthfiotigau fel mater o drefn,” meddai Dafydd Owen o Ganolfan Organig Cymru. “Gwelwyd adfywiad o ran gwerthiant dofednod organig yn ystod y blynyddoedd diwethaf a dengys astudiaethau fod hyn yn cael ei ysgogi'n rhannol gan bryderon ynghylch lles anifeiliaid. Roedden ni am atgoffa pobl nad yw pob twrci'n cael yr un profiad cyn diweddu ar ein platiau adeg y Nadolig.” darllen mwy   

Stori gynt: Canolfan Organig Cymru’n cyhoeddi pecyn cymorth marchnata
Stori nesaf: Defnyddwyr yn dal i oramcangyfrif cost bwyd organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.