logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Paramaethu yng Nghymru

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am fyw'n gynaliadwy neu am baramaethu a rhwydweithio gyda phobl o'r un feddwl â chi?

A ydy eich llecyn chi yn dangos paramaethu ymarferol ar ei orau?

Hoffech chi ddysgu mwy am sut y gellir defnyddio egwyddorion paramaethu er mwyn datblygu eich tir ac eich prosiect?

Os ydych chi'n ateb Oes, Ydy neu Byddwn i unrhyw o'r cwestiynau hyn, yna hoffai Grŵp Gweithio Paramaethu Cymru glywed oddi wrthych.

Bydd eich help gyda'r holiadur cychwynnol yn ein alluogi i weld sut y gallwn ni ddod â pharamaeth yn nes mewn cyrraedd cymunedau ar draws Gymru , a chefnogi prosiectau sy'n bodoli eisoes, ynghyd â phrosiectau newydd, er iddynt ddod yn fwy gynaliadwy drwyddi draw. Bydd hefyd yn ein cynorthwyo i ddatblygu cynnig cryf am nawdd yn seiliedig ar anghenion a diddordeb gwirioneddol.

Arolwg: fersiwn Gymraeg
Arolwg: fersiwn Saesneg

Stori gynt: Dysgu am fwyd a ffermio yn Sir Fynwy
Stori nesaf: Cynhadledd y Cynhyrchwyr Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.