DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Newidiadau i Staff Canolfan Organig Cymru

Ers i Ganolfan Organig Cymru golli ei chyllid craidd ym mis Rhagfyr y llynedd, mae bellach yn gyfrifol am un prosiect yn unig, Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL). O ganlyniad bu'n rhaid lleihau nifer y staff ac mae Sue Fowler, Lucy Watkins ac Anne Holley i gyd wedi symud ymlaen. Dymunwn yn dda iddynt.

Mae BOBL sy'n ymwneud â datblygu cadwyni cyflenwi bwyd organig yng Nghymru'n rhedeg tan fis Rhagfyr 2013. Mae Neil Pearson yn parhau fel Rheolwr y Ganolfan, gyda Tony Little, Dafydd Owen a Jane Powell yn gweithredu fel Swyddogion Prosiect a Pat Elkins fel Gweinyddwr. Mae Jenny Mills hefyd wedi ymuno â'r tîm fel Swyddog Cyfathrebu i wneud y prosiect yn fwy effeithiol ac amlwg yn y cyfryngau. Am fwy o wybodaeth am staff y Ganolfan, gweler tudalen y staff.

Stori gynt: Siop fferm symudol
Stori nesaf: Adroddiadau Cymunedau Bwyd Cynaliadwy nawr ar gael ar-lein

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.