DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymchwil Ffermio iír Dyfodol: Cymdeithas y Pridd yn rhoi ffermwyr wrth y llyw

Cyhoeddwyd lansio cronfa £125,000 gan Gymdeithas y Pridd yn ddiweddar sy'n rhoi ffermwyr a thyfwyr wrth y llyw er mwyn pennu heriau ymchwil newydd. Mae'r gronfa ymchwil yn rhan o Raglen Ffermio i'r Dyfodol Duchy Originals sy'n cefnogi arloesedd mewn amaethyddiaeth gynaliadwy.

Drwy gydnabod mai ffermwyr a thyfwyr sydd yn y rheng flaen braidd wrth ddelio â'r heriau sy'n wynebu bwyd ac amaethyddiaeth heddiw, mae Cymdeithas y Pridd yn chwilio am syniadau'n uniongyrchol gan ffermwyr a thyfwyr.
Er mwyn cychwyn y gronfa, mae Cymdeithas y Pridd yn gofyn i ffermwyr a thyfwyr gyflwyno heriau ymchwil sy'n effeithio ar eu ffermydd. Beth yw'r rhwystrau ymarferol a bylchau yn yr wybodaeth sy'n ffrwyno eu hymdrechion i hybu pwysau ac ansawdd eu cynnyrch ac i wella lles anifeiliaid a pherfformiad amgylcheddol? Bydd y gronfa'n canolbwyntio ar ariannu atebion cynaliadwy rhad, sy'n dibynnu ar ddulliau rheoli neu adnoddau adnewyddadwy. Mae'r gwahoddiad yn agored i bob ffermwr, boed yn organig neu fel arall.
Unwaith i'r syniadau ddod i law, bydd Cymdeithas y Pridd a'i phartner yn y prosiect, y Ganolfan Ymchwil Organig, yn mynd ati i gael hyd i bartneriaid ymchwil addas i gydweithio â'r ffermwyr neu'r tyfwyr. Bydd y dull partneriaeth yma'n sicrhau bod y prosiectau'n parhau'n berthnasol i arferion amaethyddol ac eto'n drylwyr yn wyddonol.

Bydd y partner ymchwil yn llunio cynnig manwl a fydd yn cael ei adolygu gan grŵp llywio o arbenigwyr. Bydd y cynigion llwyddiannus yn derbyn cymorth ariannol, lle bydd y ffermwyr a'r ymchwilwyr yn gymwys i dderbyn cyllid. Bydd y gronfa'n agored dros y tair blynedd nesaf a bydd yn cyflwyno grantiau o hyd at £25,000 yr un.

Er mai 5ed Ionawr 2013 oedd y dyddiad cau gwreiddiol ar gyfer y grantiau cyntaf, mae'r cynllun yn agored o hyd ar gyfer syniadau drwy e-bost a gellir anfon y rhain at: Euan Brierley, Rheolwr Ymchwil, Cymdeithas y Pridd ebrierley@soilassociation.org

Am fwy o wybodaeth ac i gyflwyno her ymchwil ewch at http://www.soilassociation.org/researchfund
________________________________________

Am wybodaeth am y gronfa ymchwil, cysylltwch â
Euan Brierley, Rheolwr Ymchwil, Cymdeithas y Pridd ebrierley@soilassociation.org
Bruce Pearce, Uwch-reolwr Rhaglenni, Y Ganolfan Ymchwil Organig bruce.p@organicresearchcnetre.com darllen rhagor darllen mwy   

Stori gynt: Cwrs Hyfforddiant Manwerthu a Rhwydweithio, 5 Mawrth 2013
Stori nesaf: Yn agored am geisiadau Ė Tyfwr Organig y Flwyddyn 2013

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.