logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cefnogaeth i ymweld Biofach 2013

Mae gan y prosiect BOBL rhywfaint o gyllid i gefnogi busnesion a hoffai ymweld â Biofach yn 2013. Mae amser yn brin gan fod y digwyddiad pedwar diwrnod yn dechrau ar 13 Chwefror 2013.

Mae'r prosiect wedi gofyn a oes cefnogaeth oddi wrth fusnesion organig yng Nghymru i fynychu'r digwyddiad blynyddol and nid oedd yna ddigon o ddiddordeb i gyfiawnhau stondin yno. Ond mae'r prosiect yn medru cefnogi grwpiau masnachol oedd eisiau mynd i'r digwyddiad i ddysgu mwy. Yn ystod cyfres o 'business dialogues' mis Tachwedd llynedd roedd nifer o fusnesion wedi dangos diddordeb yn mynychu'r digwyddiad er mwyn asesu ei botensial i gynorthwyo'u datblygiad nhw.

Os ydych yn credu gallai Biofach bod o fudd i'ch busnes chi ac am weld dros eich hunan beth yw'r holl son cliciwch ar y linc 'darllen mwy'. Darllenwch a chwblhewch y ffurflen gais a'i dychwelyd i Dafydd Owen ar odo@aber.ac.uk erbyn 24 Ionawr. darllen mwy   

Stori gynt: Yn agored am geisiadau Tyfwr Organig y Flwyddyn 2013
Stori nesaf: Hyfforddiant: Gwneud y gorau o'r cyfryngau 19 Chwefror 2013, Penpont, Aberhonddu

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.