DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Christine Tacon yn cael ei phenodi fel Dyfarnwr Cod Cyflenwi Bwydydd

Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog dros Ddefnyddwyr a Chystadleuaeth Jo Swinson mai Christine Tacon sydd wedi'i phenodi i rôl newydd y Dyfarnwr Cod Cyflenwi Bwydydd annibynnol.

Yn ei rôl newydd bydd Ms Tacon yn gyfrifol am orfodi'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd, sy'n rheoleiddio rhyngweithio rhwng y deg archfarchnad fwyaf sydd â throsiant blynyddol o £1 filiwn a'u cyflenwyr uniongyrchol.

Ar ben hynny, bydd y grym gan y Dyfarnwr i lansio ymchwiliadau pan fydd amheuaeth bod y Cod wedi'i dorri, gan gynnwys achosion sy'n codi o gwynion cyfrinachol o unrhyw ffynhonnell. Os bydd yn cael hyd i dystiolaeth o dorri'r Cod, gall y Dyfarnwr wneud argymhellion yn erbyn archfarchnad, mynnu eu bod yn cyhoeddi manylion y torri neu, yn yr achosion mwyaf eithafol, osod dirwyon. Bydd y pŵer ganddi hefyd i gymrodeddu mewn anghydfodau rhwng archfarchnadoedd mawr a'u cyflenwyr uniongyrchol. darllen mwy   

Stori gynt: Hyfforddiant: Gwneud y gorau o'r cyfryngau 19 Chwefror 2013, Penpont, Aberhonddu
Stori nesaf: Deialog Busnes

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.