logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Deialog Busnes

Mae Swyddogion Prosiect BOBL bellach wedi cwblhau'r Deialog Busnes ac mae'r casgliadau'n cael eu crynhoi mewn adroddiad. Cynhaliwyd y prif Ddeialog Busnes yn ystod hydref 2010 a gwnaethpwyd fersiwn dalfyredig eto yn ystod hydref 2012. Amcan y deialog yn 2010 oedd siarad â chynifer o'r busnesau yng Nghymru a ychwanegai werth at nwyddau organig ag yr oedd modd. Bu hyn yn galluogi swyddogion maes a staff eraill i'w cyflwyno eu hunain i fusnesau, casglu ystadegau defnyddiol ar eu cwmpas a'u bwriadau ac adnabod meysydd lle y gallai'r prosiect BOBL ychwanegu gwerth at y gadwyn gyflenwi organig yng Nghymru.

Yn 2012 roedd y deialog wedi'i dargedu'n fwy gan geisio adnabod busnesau a oedd yn awyddus i ddatblygu a thyfu. Roedd tua 60 o fusnesau ar restr y deialog a oedd yn llai ffurfiol y tro hwn, gan ganolbwyntio ar adolygu sut hwyl roeddent yn ei chael arni ar ôl dwy flynedd anodd. Cafwyd amrywiaeth o ymatebion gan gynnwys rhai straeon 'newyddion da' cadarnhaol iawn sydd wedi'u defnyddio i gefnogi ymgyrch ddefnyddwyr 'Yn Naturiol Wahanol' Canolfan Organig Cymru. Hefyd, defnyddiwyd y deialog i godi proffil gweithgareddau BOBL gan flaenoriaethu'r Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd a'r rhaglen cyfryngau cymdeithasu a gafodd ei chynnwys fel rhan o ymgyrch 'Yn Naturiol Wahanol' y Ganolfan. Ar hyn o bryd, mae casgliadau'r deialog yn cael eu hymgorffori mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan y Ganolfan.

Stori gynt: Christine Tacon yn cael ei phenodi fel Dyfarnwr Cod Cyflenwi Bwydydd
Stori nesaf: Arolwg Agweddau Defnyddwyr

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.