logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Arolwg Agweddau Defnyddwyr

Mae'r prosiect BOBL ar fin cychwyn ar ail-wneud yr arolwg a gynhaliwyd gan Beaufort Research i agweddau defnyddwyr at gynnyrch organig o Gymru. Bydd yr adroddiad yn adolygu data Kantar Worldpanel ar gyfer y 12 mis sy'n dod i ben ym mis Ionawr 2013 gan ddadansoddi'r newidiadau dros dair blynedd. Ar sail casgliadau'r dadansoddiad hwn efallai y bydd y prosiect yn comisiynu arolwg byr a/neu grwpiau ffocws i adnabod newidiadau pwysig yn y farchnad ar gyfer cynnyrch organig yng Nghymru. Bydd y gwaith yn cael ei gomisiynu dros yr ychydig wythnosau nesaf gan sicrhau y gellir lledaenu'r casgliadau i'r sector organig yng Nghymru. Bydd hyn yn ei dro'n golygu y gellir eu rhoi ar waith dros weddill y prosiect BOBL.

Stori gynt: Deialog Busnes
Stori nesaf: Tyfu'r Dyfodol - tyfwch eich bwyd eich hunan

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.