DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Tyfu'r Dyfodol - tyfwch eich bwyd eich hunan

Mae'r Ardd Fotaneg wedi lansio gwefan ei brosiect newydd, Tyfu'r Dyfodol, a fydd yn trefnu cyrsiau garddio ar hyd a lled Cymru ac ar-lein. Dywedant:

"Os ydych yn hoffi dysgu mewn ystafell ddosbarth neu ddysgu ar-lein yng nghysur eich cartref, gallwn eich helpu.

Os ydych yn awyddus i dyfu gardd gegin yn Abertawe, neu wedi blino gan pryfed ardd yn Eryri, gallwn eich helpu.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yng nghanol rhwydwaith o leoliadau ar draws Cymru sy'n ymroddedig i'ch helpu chi i dyfu bwyd blasus a maethlon.

Mae'r cyrsiau yn hwyl, hyblyg ac yn rhad neu am ddim. Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau ac yn cwmpasu llawer o bynciau. Nid oes angen cymwysterau ac rydym yn croesawu pawb."

Ymwelwch a'r wefan i wybod mwy: www.tyfurdyfodol.co.uk

Stori gynt: Arolwg Agweddau Defnyddwyr
Stori nesaf:

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.