DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

A ydych yn ffermwr, tyddynwr neu arddwr cymunedol sydd am groesawu ymweliadau gan ysgolion? Neu a ydych yn gweithio i sefydliad sydd yn trefnu ymweliadau cefn gwlad ar gyfer ysgolion? Cwrs hyfforddiant yw CEVAS sydd yn cynnwys iechyd a diogelwch, cysylltiadau â'r cwricwlwm a sut i gyfathrebu â phobl ifanc, gan arwain at gymhwyster swyddogol.

Mae FACE Cymru a Chanolfan Organig Cymru yn trefnu dau gwrs eleni: un yn y Drenewydd ar 26 Mawrth a 9 Ebrill, a'r llall yn Abergwyngregyn, Gwynedd, ar 27 Mawrth a 10 Ebrill. Mae'r cwrs yn rhad ac yn ddim, ond bydd ffi o £50 os am gael eich achredu.

Am fwy o fanylion gweler y tudalen digwyddiadauneu gysylltu â .

Stori gynt: Tyfu'r Dyfodol - tyfwch eich bwyd eich hunan
Stori nesaf: Community Supported Agriculture groups join forces for long term success

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.