DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

‘Yr Hyfforddiant Gorau mewn 12 mlynedd’

Ymunodd sawl busnes organig â thîm Canolfan Organig Cymru ar 19 Chwefror i gymryd rhan mewn cwrs hyfforddi ynglŷn â'r cyfryngau, yn ymdrin â darlledu a'r cyfryngau cymdeithasu. Gadawodd y cynrychiolwyr y cwrs wedi dysgu'r technegau hanfodol ar gyfer delio â chyfweliadau darlledu, er mwyn helpu i hyrwyddo eu busnesau. Ar ben hynny, derbyniodd y cynrychiolwyr gopi o'n Pecyn Cymorth Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata, sy'n llawn cynghorion hanfodol ar gyfer llwyddiant yn y cyfryngau cymdeithasu.


"The BOBL media training was an extremely useful, informative day. It gave me the knowledge and confidence to explore and access various media tools that I had been avoiding through lack of confidence! I was concerned that the course would be intimidating, but instead found it to be very inclusive and enjoyable."

Lorna Leadbetter-Jones, QWFC Ltd

Stori gynt: Un, dau, tri, tyfu amdani ar gyfer Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned
Stori nesaf: Cynhadledd y Ganolfan Ymchwil Organig i Gynhyrchwyr – Gwireddu arloesedd dan arweiniad cynhyrchwyr

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.