logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cyfleoedd i dyfwyr tatws hadyd organig

Mae Ymddiriedolaeth Ymchwil Savari (SRT) yn chwilio am dyfwr tatws profiadol sydd â'i gyfleusterau storio a graddio ei hun, i dyfu tua 8 erw o datws hadyd graddau uchel.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn fusnes dielw gyda'i gartref ger Bangor yng Ngwynedd, sy'n meithrin Sarpo, amrywogaethau o datws sy'n gwrthsefyll malltod.

Yn ôl David Shaw, y Cyfarwyddwr, “Rydyn ni wedi datblygu rhai amrywogaethau gwych, ond mae angen i ni gydweithio â thyfwyr i gynhyrchu'r hadyd ar raddfa fasnachol.”

Gall tyfwyr weithio ar sail taliad fesul erw neu gontract prynu'n ôl lle bydd yr Ymddiriedolaeth yn prynu'r holl hadyd 35/55mm a gynhyrchir. Telir holl gostau'r trin, y graddio, y storio ac yn y blaen gan y tyfwr, tra mai'r SRT fydd yn codi'r holl gostau sy'n ymwneud ag ardystio'r cnwd yn ogystal ag ymgymryd â'r gweinyddu.

Bydd peth o'r hadyd sydd i'w blannu (a gyflenwir gan SRT) yn gonfensiynol ond dylai fod yn hawdd cael rhanddirymiad. Am fanylion pellach, cysylltwch â Simon White 07851 826512 darllen mwy   

Stori gynt: A growing success for every child
Stori nesaf: Adroddiadau’n datgelu meysydd twf a heriau mewn gwerthiant organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.