DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Adroddiadauín datgelu meysydd twf a heriau mewn gwerthiant organig

Mae'r Adroddiad Marchnad Organig a gyhoeddir heddiw (20 Mawrth) gan Gymdeithas y Pridd yn amlygu meysydd twf allweddol mewn manwerthu ar-lein, mannau gwerthu annibynnol a symudiad tuag at ddefnyddwyr iau yn ystod 2012. Yn gyffredinol, mae'r farchnad wedi dowcio 1.5% wrth i'r DU barhau i fynd drwy'i dirywiad economaidd mwyaf heriol ers degawdau lawer. Fodd bynnag, mae'r adroddiad yn rhagweld dyfodol cadarnhaol i farchnad organig y DU. Mae'r adroddiad hwn yn cyd-ddigwydd â rhyddhau Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru, a gyhoeddir gan Ganolfan Organig Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, sy'n datgelu tueddiadau a heriau i'r dyfodol ar gyfer y sector organig yng Nghymru.

Er gwaetha'r gostyngiad o 1.5% yn gyffredinol ar draws y DU, ceir nifer o dueddiadau cadarnhaol yn y sector organig yng Nghymru. Mae Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru wedi datgelu galw cryf am gig organig, gyda gwerthiant cig eidion wedi codi 32% a chig oen i fyny 69% (ar gyfer cig oen sy'n barod i'r farchnad), yn ogystal â thwf 10.6% yng ngwerthiant llaeth organig. Er gwaetha'r ffigurau hyn, a gafodd hwb yn sgil nifer o ffermydd yng Nghymru'n cwblhau eu hardystiad organig yn 2011-12, ceir pryder y bydd y cyfuniad o bwysau ar brisiau porthiant organig a newidiadau i gymorthdaliadau i ffermwyr organig yn gorfodi llawer o gynhyrchwyr organig Cymru i droi'n ôl at gynhyrchu'n anorganig dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.


Darllenwch y datganiad newyddion llawn yma


Darllenwch Adroddiad Cymdeithas y Pridd yma

Darllenwch y crynodeb o Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru yma

Stori gynt: Cyfleoedd i dyfwyr tatws hadyd organig
Stori nesaf: Ffauír Ddraig Werdd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.