logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffau’r Ddraig Werdd

Yn rhan o Hay on Earth, bydd Ffau'r Ddraig Werdd eleni'n gweld dau brosiect dychmygus yng Nghymru yn derbyn hyd at £15,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru ac UnLtd. Dros ddeuddydd, bydd prosiectau ar y rhestr fer yn mynd benben i ennill calonnau a phennau'r gynulleidfa a phanel y Dreigiau Gwyrdd, i gael y cyllid a allai helpu i wireddu eu syniadau.

Dyma raglen y Dreigiau Gwyrdd:

Ddydd Mawrth 28 Mai – wedi'i noddi gan Lywodraeth Cymru

Thema: Cymunedau Cynaliadwy.

Sut gallwn ni greu cymunedau arloesol, cysylltiedig ac iach drwy ddefnyddio ein tir a'n hadnoddau? Am y cyfle i ennill £10,000 o gyllid ar gyfer eich prosiect, gofynnwch am eich pecyn cais gan e-bost

Ddydd Mercher 29 Mai – wedi'i noddi gan UnLtd

Mae entrepreneuriaid cymdeithasol yn cael y cyfle i fynd â'u syniadau angerddol am newid cymdeithasol a pheri iddynt ddigwydd gyda chymorth, cyngor a chyllid hyd at £15,000 a gynigir gan UnLtd. I gael gwybod a ydych yn gymwys i wneud cais gweler darllen mwy   

Stori gynt: Adroddiadau’n datgelu meysydd twf a heriau mewn gwerthiant organig
Stori nesaf: Cynhyrchion Naturiol ac Organig, 7-8 Ebrill yn Olympia, Llundain

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.