logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Grwpiau trafod

Hyd yma, y mae cyfarfodydd y Gaeaf wedi canolbwyntio ar ansawdd porthiant a rhoi gwartheg ar ddogn, yn ogystal â chyflwyno aelodau i bumed Canolfan Datblygu Farming Connect, sef Canolfan Hinsawdd Cymru yn Aberystwyth. Mae Ben Williams, Swyddog Trosglwyddo Gwybodaeth canolbarth a de-orllewin Cymru, a Gwenith Hughes, Rheolwr Prosiect, wedi mynychu pedwar cyfarfod i ganfod sut y gall y ganolfan newydd helpu gyda'r heriau sy'n wynebu amaethyddiaeth Gymreig. Cyswllt: 01248 383689 neu .

Mae aelodau hefyd wedi bod yn trafod BOBL, sef prosiect diweddaraf Canolfan Organig Cymru, ac yn rhoi awgrymiadau gwerthfawr i Phil Jones ar sut i ddatblygu'r farchnad ar gyfer cynnyrch organig. Bydd cyfarfodydd diwedd y Gaeaf a dechrau'r Gwanwyn, yn ymdrin â'r paratoadau ar gyfer ail-hau, sut y gall dulliau ffermio organig leihau allyriannau niweidiol, a pharatoi ar gyfer wyna. darllen mwy   

Stori gynt: Llysiau organig yn yr ysgol
Stori nesaf: Gweithdai ar gyfer cynhyrchwyr wyau

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.