DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cytundebau Cynllun Ffermio Organig yn ymestyn i 31 Rhagfyr 2014.

Mae Llywodraeth Cymru'n cynnig ymestyn cytundebau Cynllun Ffermio Organig hyd at ddiwedd 2014. Mae hyn yn berthnasol i bawb sy'n dal cytundebau Cynllun Ffermio Organig, gan gynnwys y rheini na dderbyniodd y cynnig blaenorol i ymestyn hyd at ddiwedd eleni. Mae llythyrau wedi'u hanfon a byddant yn cyrraedd yr wythnos yma, felly cadwch lygad yn agored amdanynt!

Yn ôl Tony Little o Ganolfan Organig Cymru, “Rydyn ni wir yn croesawu'r newyddion yma. Rydyn ni'n ymwybodol o nifer o ffermwyr sy'n cnoi cil am eu sefyllfa gan ystyried dod â'u hardystio organig i ben ym mis Mai eleni, ac roedd ansicrwydd ynglŷn â chymorthdaliadau yn y tymor byr yn ffactor mawr yn y penderfyniad hwnnw. Mae hyn yn gwneud y sefyllfa dros y 18 mis nesa'n gliriach a dw i'n gobeithio y bydd y ffermwyr hyn yn ailystyried yng ngolau'r cynnig hwn.'

Bydd Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cynllun organig newydd yn ystod y Cynllun Datblygu Gwledig nesaf.

Stori gynt: Gwlân Gwyrthiol!
Stori nesaf: Small Changes, Big Difference for Organic September

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.