logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gweithdai ar gyfer cynhyrchwyr wyau

Mae cynhyrchwyr wyau organig yng Nghymru wedi nodi erioed mai un o'u prif broblemau yw dod o hyd i gywennod organig. Daw'r hawl i ddefnyddio cywennod sy'n rhannol organig i ben yn 2010, felly, y mae'r mater hwn yn gofyn am sylw brys.

Gan ddefnyddio nawdd o brosiect BOBL a Rhaglen Datblygu Organig Farming Connect, y mae Canolfan Organig Cymru wedi bod yn edrych ar rai o'r prif faterion sy'n ymwneud â chynyddu'r cyflenwad yng Nghymru, gan gynnwys: y galw posibl am gywennod organig; y costau cyfalaf a oblygir gan sefydlu menter magu cywennod; cyfrifiadau o faint yr elw gros; technegau cynhyrchu a rheolaeth cywennod.

Byddwn yn cynnal un weithdy yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes ym Mangor ar 26 Ionawr. Felly, dewch i'n helpu i ddatrys y mater pwysig hwn. Gweler 'Digwyddiadau', neu cysylltwch â (01970 621632) i gael rhagor o wybodaeth. darllen mwy   

Stori gynt: Grwpiau trafod
Stori nesaf: Cynllun Ffermio Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.