DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Mae Miller Research yn gwneud gwerthusiad o brosiect BOBL

Mae'r ymchwil yn cynnwys arolwg ar-lein o'r rhai sydd wedi derbyn cymorth, hyfforddiant neu gyngor o'r prosiect.

Mae'r arolwg yn gwbl gyfrinachol ac yn holi am wahanol agweddau o'r prosiect BOBL a'r effeithiau a gafodd hyd yn hyn, ar y buddiolwyr yn bersonol ac ar y sector ehangach yn gyffredinol.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau'r arolwg drwy glicio ar y ddolen isod:

arolwg

Dylai'r arolwg gymryd rhwng pum a deng munud i'w gwblhau.

Diolch i chi ymlaen llaw am gymryd rhan yn y gwaith ymchwil hwn. darllen mwy   

Stori gynt: Royal Welsh Visitors make and taste organic, naturally different food
Stori nesaf: Medi Organig 2013

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.