DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Medi Organig 2013

Mis cyfan yw Medi Organig i ddathlu pob dim organig ledled y Deyrnas Unedig. Dyma gyfle gwych i arddangos y neges organig a denu defnyddwyr newydd at y byd organig yn ei holl ogoniant!

Gyda'ch help chi a thrwy ein hymgyrch ddefnyddwyr lwyddiannus, ein bwriad yw annog defnyddwyr newydd a phresennol i ddarganfod y ffeithiau am y byd organig a sbarduno'r galw am gynhyrchion organig Cymreig. Gall ein deunyddiau marchnata eich cynorthwyo wrth gyfleu'r egwyddorion sy'n tanategu ffermio organig sy'n llesol i anifeiliaid, bywyd gwyllt a'r amgylchedd yn ei gyfanrwydd.

Ffyrdd i fusnesau organig gymryd rhan
Gadewch i ni wybod am eich digwyddiadau, sesiynau blasu, diwrnodau agored ar y fferm ac unrhyw ddigwyddiadau eraill y byddwch yn eu cynnal drwy gydol mis Medi. Bydden ni wrth ein boddau a gallwn roi hys-bys i'ch digwyddiadau drwy ein tudalennau Facebook a Trydar yn ystod y mis.

Ystyriwch gynnig bargeinion hyrwyddo ar gyfer mis Medi a gallwn helpu i daenu'r gair o'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasu i'ch cynorthwyo i gyrraedd cwsmeriaid newydd!

Helpwch eich cwsmeriaid i ddarganfod y ffeithiau am y byd organig gyda'n deunyddiau Man Gwerthu a Marchnata Ar-lein y gellir eu lawrlwytho yma neu am becyn printiedig, cysylltwch â Tony Little heddiw.

Ffoniwch ni ar: 01970 622248

Hefyd, gallwch ddilyn y ddolen hon ag Ymgyrch Small Change, Big Difference Cymdeithas y Pridd

Stori gynt: Mae Miller Research yn gwneud gwerthusiad o brosiect BOBL
Stori nesaf: BOBL funding available for organic businesses attending Trade Fairs Autumn/Winter 2013

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.