logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynllun Ffermio Organig

Dengys Adran Taliadau Gwledig LlCC fod 82 o ffermwyr wedi derbyn cytundebau newydd gyda'r Cynllun Ffermio Organig newydd, a ddechreuodd ar 1 Ionawr 2010. Atgoffir ffermwyr sydd wedi ymuno â'r cynllun fod angen iddynt gyflwyno eu tystysgrifau/rhestrau caeau at Lywodraeth Cynulliad Cymru erbyn 31 Mawrth.

Mae Canolfan Organig Cymru yn disgwyl y bydd cyfle arall i ymuno â'r Cynllun yn ddiweddarach eleni.

Stori gynt: Gweithdai ar gyfer cynhyrchwyr wyau
Stori nesaf: Cymru Carbon Isel

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.