logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Drafod dyfodol Cynhyrchu Organig yng Nghymru

Mae Cyswllt Ffermio a Chanolfan Organig Cymru yn cydweithio i drefnu tri chyfarfod agored ar draws Cymru i drafod dyfodol cynhyrchu organig yng Nghymru. Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal yn ail wythnos mis Tachwedd, a byddant yn anelu at roi'r wybodaeth ddiweddaraf i gynhyrchwyr am y farchnad organig a chyfeiriad polisi organig yn y dyfodol yng Nghymru, a bydd yn cyd-daro â lansio ymgynghoriad cyhoeddus Llywodraeth Cymru ar ddewisiadau i gefnogi'r sector organig.

Mae'r cyfarfodydd hyn yn dilyn cyfres o sgyrsiau gyda rhanddeiliaid a gynhaliwyd yr haf hwn gyda Chanolfan Organig Cymru fel rhan o broses o adolygu dewisiadau polisi at y dyfodol. Bydd y digwyddiadau ym mis Tachwedd yn rhoi cyfle i gynhyrchwyr glywed am gynigion Llywodraeth Cymru sydd wedi deillio o'r broses hon a'u trafod.

Bydd Susanne Padel o'r Ganolfan Ymchwil Organig neu Finn Cottle o Gymdeithas y Pridd (gan ddibynnu ar y lleoliad) yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y farchnad organig, gan gynnwys arwyddion diweddar fod twf yn y galw. Bydd Nic Lampkin yn rhoi golwg gyffredinol ar y fframwaith CAP newydd a'r polisi arfaethedig ar gyfer cefnogi'r sector organig yng Nghymru. Yna bydd y cynigion yn cael eu trafod gan banel gan gynnwys ffermwyr a thyfwyr organig.

Mae'r tri lleoliad fel a ganlyn:

13 November 10:00 13:30 Ruthin Castle, Castle Street, Ruthin LL15 2NU Elen Jones - 07772 694098

14 November 10:00 13:30 International Pavilion, Royal Welsh Showground, Builth Wells LD2 3SY Sarah Yeomans - 07714 242803

15 November 10:00 13:30 The Pavilion, Withybush Showground, Haverfordwest SA62 4BW Jamie McCoy - 07887 771224

Bydd cinio ar gael ym mhob digwyddiad ond archebwch eich lle.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Organig Cymru ar (01970 622248) neu Cyswllt Ffermio ar (01970 636565).

Stori gynt: Canolfan Organig Cymrun ymuno Phrifysgol Aberystwyth wrth ddathlu Arlwyo Lleol a Chynaliadwy yn y Brifysgol
Stori nesaf: Government launches consultation on future organic support

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.