logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cymru Carbon Isel

Mae adroddiad gan Gomisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru yn amlinellu cynllun ar gyfer trawsnewid i economi carbon isel, gan gynnwys tai, cludiant, bwyd, yr amgylchedd naturiol, yr economi a chymdeithas. Caiff bwyd organig a chaffael lleol eu crybwyll yn ogystal. Lawrlwythwch adroddiad a'r banc adnoddau cysylltiedig a gweler Western Mail.

Dengys adroddiad arall gan y Comisiwn y gallai cael gwared ar wastraff, torri i lawr ar fwydydd brasterog, melys, a lleihau faint o gig a chynhyrchion llaeth a fwyteir, fod o fudd i'r iechyd yn ogystal â'r amgylchfyd. Darllen adroddiad

Stori gynt: Cynllun Ffermio Organig
Stori nesaf: Eating the planet

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.