logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Twf yn y Farchnad Organig

Erbyn hyn, mae tystiolaeth gref yn dod i'r fei i ddangos bod y farchnad organig yn dal i adennill tir, gyda manwerthiant organig cyffredinol yn cynyddu bob mis ers mis Ebrill o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae rhai sectorau wedi gweld twf arbennig o gryf, gyda'r sector dofednod yn arwain, gan gynyddu 10.5% yn ystod y flwyddyn diwethaf. Mae'r twf yma yn y galw, ar y cyd â phryderon am gynhyrchwyr yn gadael y diwydiant, yn dechrau ei amlygu ei hun mewn gwell prisiau organig i gynhyrchwyr, yn arbennig o ran llaeth a chig eidion. Mae cynhyrchwyr organig yn Iwerddon hefyd wedi cael cryn lwyddiant wrth allforio cig eidion i'r Almaen, gan gynnwys 150t i Hipp at gynhyrchu bwyd babanod. A oes cyfle i gynhyrchwyr organig Cymru gyrchu'r marchnadoedd hyn yn yr Almaen hefyd? Bydd y datblygiadau a'r heriau wrth farchnata stoc organig yn cael sylw mewn gweithdy yng nghynhadledd cynhyrchwyr organig y Ganolfan Ymchwil Organig 22-23 Ionawr 2014. darllen mwy   

Stori gynt: Cardiff to receive funding from the Sustainable Food Cities programme
Stori nesaf: Cymorth Organig o dan y Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) nesaf (2014-2020)

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.