logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cymorth Organig o dan y Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) nesaf (2014-2020)

Ar 11 Tachwedd 2013, lansiodd Llywodraeth Cymru'r ddogfen ymgynghori sy'n ymdrin â strwythur cymorth i ffermio organig yng Nghymru yn y dyfodol o dan y CDG nesaf gyda golwg ar ei roi ar waith yng Nghymru o 2015. Cyhoeddir crynodeb o'r holl ymatebion. Mae gan y rheini sydd am ymateb tan 21 Ionawr 2014 i wneud hynny. Anogir rhanddeiliaid o fewn y diwydiant organig i fynd ati i gymryd rhan yn y broses hon ynghyd â'r ymgynghori yn sgil yr holl ddogfennau eraill sy'n effeithio ar amaethyddiaeth a'r economi wledig os ydynt am ddylanwadu ar wneuthurwyr polisi. Gellir anfon barn/ymatebion drwy'r post neu e-bost yn unigol neu ar ran grŵp. Mae Cyswllt Ffermio wedi cynnig hwyluso ymatebion grŵp os bydd angen. Y dyddiad cau ar gyfer ymgynghoriad PAC yw 30 Tachwedd 2013. Disgwylir ymgynghoriadau ar Glastir a CDG Cymru ar ddechrau 2014. darllen mwy   

Stori gynt: Twf yn y Farchnad Organig
Stori nesaf: UK ORGANIC INDUSTRY WINS 1.4 MILLION FOR ANOTHER 3 YEARS

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.