DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Arolwg Cynhyrchwyr Organig

Rydym wedi cysylltu â'r holl gynhyrchwyr organig ac wedi casglu'r holl ddata sydd eu hangen ar gyfer Arolwg Cynhyrchwyr Organig 2013. Mae cydweithwyr o Ganolfan Organig Cymru'n dadansoddi'r wybodaeth ac yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd yr amser i siarad â nhw.


I ddechrau, yn ystod rhan gyntaf mis Tachwedd, anfonwyd 988 o lythyrau cyflwyno ac ar ôl hynny, llwyddwyd i gysylltu â 702 o gynhyrchwyr (71%) ar y ffôn. Yn barod, mae'n glir bod un rhan o bump o'r rheini y cysylltwyd â nhw eisoes wedi peidio â chael eu hardystio'n organig neu'n bwriadu gwneud hynny erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r rheswm/rhesymau dros droi'n ôl at gynllun rheoli 'confensiynol' wedi'u casglu ac fe'u dadansoddir yn ystadegol, ond maent yn cynnwys costau porthiant, diffyg premiwm wrth werthu ac ansicrwydd ynglŷn â'r cynllun ffermio organig.

Bydd adroddiad cynhwysfawr ar gael yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd ar wefan Canolfan Organig Cymru a fydd yn meintioli'r safbwyntiau a gasglwyd gan edrych yn fanwl ar y symudiad (a'r dyheadau) yn y gwahanol fentrau organig.

Stori gynt: Bwyd organig mewn ysgolion a cholegau
Stori nesaf:

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.