DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cronfa Arloesedd Ffermwyr – Cyswllt Ffermio yn cynnig hyd at £5,000 i grwpiau o ffermwyr ar gyfer prosiectau arloesol

Heddiw mae Cyswllt Ffermio yn lansio cynllun ariannu newydd fydd yn cynnig hyd at £5,000 i ffermwyr lunio prosiect ymarferol ac arloesol fydd yn cynorthwyo i wella effeithlonrwydd cynhyrchu tra hefyd yn gwarchod yr amgylchedd.

Bydd y 'Gronfa Arloesedd Ffermwyr', sydd wedi ei ddatblygu gan Menter a Busnes ar ran Cyswllt Ffermio, yn cynnig cymorth dewisol i grwpiau o ffermwyr neu goedwigwyr sy'n fodlon gweithio gyda' i gilydd er mwyn mynd i'r afael a phroblemau lleol penodol neu i archwilio cyfleoedd i wella effeithlonrwydd a phroffidioldeb ar y fferm. Mae 'grwp' o ffermwyr yn cael ei ddiffinio fel lleiafswm o ddau unigolyn, 16 oed neu' n hŷn, o fusnesau fferm ar wahân sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Eglurodd Eirwen Williams, cyfarwyddwr rhaglenni gwledig Menter a Busnes, mai amcanion y fenter yw buddsoddi mewn technolegau newydd ac arloesedd er mwyn cynorthwyo ffermwyr yng Nghymru gwrdd â sialensiau diffygiant cynhyrchiant bwyd byd-eang, newid hinsawdd a chynnydd mewn cystadleuaeth am adnoddau allweddol.

“Bydd grwpiau o ddau neu fwy o ffermwyr angen darparu tir, da byw a'u hamser yn rhad ac am ddim, ond os maent yn dod fyny â syniad ar gyfer prosiect o werth sy' n cwrdd â'n meini prawf ac sy' n cael ei ddewis gan ein panel asesu, gallent ddisgwyl cefnogaeth ariannol ac ymarferol i ddatblygu eu syniad,” meddai Mrs.Williams.

Bydd y cyllid a ddyfarnwyd i bob grŵp dewisedig yn amrywio, ond gellir ei wario ar brynu arbenigedd technegol neu amser ymgynghori, samplo neu brofi ac unrhyw gostau rhesymol sy'n gysylltiedig â'r prosiect. Ni ellir defnyddio'r arian i ariannu pryniant unrhyw galedwedd neu eitemau gyfalaf.

“Dylai unrhyw ffermwyr neu goedwigwyr sy'n teimlo eu bod wedi adnabod problem neu gyfle lleol i wella ffyrdd o weithio, gysylltu â Cyswllt Ffermio. Gall aelod o'n tîm eu cynorthwyo i gyflwyno cais cyn y dyddiad cau ar y 3ydd o Fawrth 2014, ac os dewiswyd, byddwn hefyd yn cynnig cefnogaeth drwy gydol y prosiect, bydd angen cael ei gwblhau cyn diwedd 2014,” ychwanegodd Mrs. Williams.

Bydd yn ddisgwyliedig i'r grwpiau llwyddiannus rannu eu darganfyddiadau gyda'r diwydiant amaeth mewn adroddiad terfynol a drwy weithgareddau Cyswllt Ffermio eraill.

Am arweiniad ar gymhwysedd, telerau ac amodau ac er mwyn lawr lwytho ffurflen gais ar gyfer y Gronfa Arloesedd Ffermwyr, ewch i Farming Connect Neu, cysylltwch â ar 07791 480541

Stori gynt: From strength to strength
Stori nesaf: Cynigion ar gyfer y cynllun Glastir

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.