DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynigion ar gyfer y cynllun Glastir

Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno ymgynghori'n awr ar y penderfyniadau y mae'n bwriadu eu gwneud ar y cynllun Glastir o dan gyfnod rhaglennu nesaf y CDG rhwng 2014 a 2020.

Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 23/01/2014
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 28/03/2014

Mae'r cynigion hyn yn amlinellu dyfodol amaeth-amgylchedd yng Nghymru. Fe'u paratowyd ar ôl trafod yn helaeth gyda'r:

diwydiant
cymunedau ffermio
elusennau a chyrff eraill ar draws Cymru
ac maen nhw'n gosod gweledigaeth ar gyfer defnyddio ein hadnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy. darllen mwy   

Stori gynt: Cronfa Arloesedd Ffermwyr Cyswllt Ffermio yn cynnig hyd at 5,000 i grwpiau o ffermwyr ar gyfer prosiectau arloesol
Stori nesaf: NFU Cymru urges the Welsh Government to end uncertainty for organic producers

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.