logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Disgyblion Penrhyn-coch yn rhoi sgwd ir uwd yn IBERS

Ar 29 Ionawr bu FACE (Addysg Ffermio a Chefn Gwlad) a Chanolfan Organig Cymru'n cynnal digwyddiad i ddathlu pob dim sy'n ymwneud â brecwast yn ystod yr Wythnos Brecwast Tŷ Fferm. Ymwelodd disgyblion o Ysgol Gynradd Penrhyn-coch â Champws Gogerddan IBERS i fwynhau brecwast gydag uwd a granola cyn mynd i'r afael go iawn â cheirch er mwyn dysgu sut mae eu brecwastau'n cael eu cynhyrchu.

Mae cael plant i wneud cysylltiad â'r bwyd y maen nhw'n ei fwyta'n faes pwysig iawn i FACE a Chanolfan Organig Cymru ac yn chwarae rôl hanfodol tuag at ddatblygu arferion bwyta iach i'r dyfodol. Nod y digwyddiad hwn oedd dangos beth yw brecwast iach ac yn bwysicach byth, dynnu sylw at ymdrechion ymchwilwyr a ffermwyr sy'n gweithio'n galed iawn i gynhyrchu bwyd sydd, nid yn unig yn gynaliadwy, ond sydd hefyd yn llesol yn y tymor hir, yn ôl Jane Powell, Canolfan Organig Cymru.

Trefnir yr Wythnos Brecwast Tŷ Fferm gan HGCA (Yr Awdurdod Grawn Cartref) ac fe'i cynhelir rhwng 26 Ionawr a 1 Chwefror bob blwyddyn i godi ymwybyddiaeth o fuddion brecwast iach. O gofio hyn, trefnodd FACE a Chanolfan Organig Cymru frecwast iach a ddilynwyd gan daith ac arddangosiadau llawn gwybodaeth gan rai o'r prif ymchwilwyr yn IBERS.

Yn ôl Emyr Pugh-Evans, pennaeth Ysgol Gynradd Penrhyn-coch: Fe wnaeth y disgyblion fwynhau eu hymweliad i'r eitha, yn ogystal â dysgu lot. Roedden nhw wedi'u cyffroi'n lân am weddill y diwrnod gan siarad am beth roedden nhw wedi'i weld.
Diwedd

Stori gynt: Loraine Trust Grants available to certified organic farmers
Stori nesaf: Datganiad gan Llywodraeth Cymru ar ddyfodol cefnogaeth organig.

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.