logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Adroddiad Cymdeithas y Pridd ar y Farchnad 2014

Mae Adroddiad Cymdeithas y Pridd ar y Farchnad Organig 2014 yn dangos bod y farchnad organig y DU yn 2013 unwaith eto'n tyfu y tro cyntaf er 2008. Tyfodd y farchnad organig gyfan 2.8% yn 2013 o'i chymharu â'r flwyddyn gynt a'i gwerth oedd £1.79 biliwn. Mae gwerthiant organig yn tyfu ychydig o flaen gwerthiant nwyddau bwyd cyffredinol ar gyfer 2013 a orffennodd y flwyddyn oddeutu 2.1% ar i fyny.

Roedd twf y gwerthiant ar ei gryfaf yn y mannau gwerthu hynny lle y gall siopwyr organig gael hyd i ystod werth chweil o gynhyrchion organig, megis manwerthwyr annibynnol (+6.9%), gwerthu ar-lein a chynlluniau blychau (+11%) ac arlwyo (+10%), Cynyddodd y gwerthiant cyffredinol mewn archfarchnadoedd 1.2%, ond mae gwahaniaethau amlwg yn y sector, a Sainsbury's bellach yw manwerthwr mwyaf y DU gyda 29% o'r farchnad. Yn ôl Cymdeithas y Pridd, mae hyn yn dangos bod archfarchnadoedd eraill eto i fanteisio ar alw cynyddol defnyddwyr am nwyddau organig.

Mae hyder yn dychwelyd i werthiant organig gan y disgwylir iddo barhau i dyfu yn 2014, ond ni ellir dweud yr un peth am gynhyrchu organig. Mae ffigurau Defra ar gyfer diwedd 2012 yn dangos bod tir organig yn gostwng o'i gymharu â'r flwyddyn gynt ym mhob un o wledydd y DU er nad yw data ar gyfer 2013 eto ar gael. Mae data'r Ganolfan Ymchwil Organig o arolwg cynhyrchwyr bychain yn Lloegr yn dangos bod hyder i'w weld yn dychwelyd yn araf ymysg cynhyrchwyr, ond nododd tua 3% o'r ymatebwyr eu bod yn bwriadu gadael y sector organig yn y flwyddyn sy'n dod. Canfu Arolwg Cynhyrchwyr Cymru fod tua 20% o gynhyrchwyr wedi tynnu'n ôl o'r sector yn 2013. Y gobaith yw y bydd y gwneuthurwyr polisi'n gweld y cyfle y mae'r farchnad gynyddol yn ei gynnig ac yn gwneud y penderfyniadau cywir wrth lunio'r cynlluniau cymorth organig newydd fel rhan o PAC. darllen mwy   

Stori gynt: Penodi Roger Kerr
Stori nesaf: Ymgynghoriad y Rhaglen Datblygu Gwledig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.