DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2013

Ers dechrau'r flwyddyn newydd, mae Canolfan Organig Cymru'n cynnig aml i 'ragflas' ar ganlyniadau arolwg 2013 a gynhaliwyd ar ddiwedd y flwyddyn honno. Mae'r holl rifau wedi mynd drwy'r felin ac mae adroddiad cyflawn bellach ar gael i'w weld yma. Unwaith eto cynhaliwyd yr arolwg yn gyfan gwbl ar y ffôn gan ddefnyddio staff o'r Arolwg Busnesau Fferm ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn yr un modd â'r blynyddoedd cynt, mae'r holl wybodaeth a gyflwynir yn hollol gyfrinachol ac fe'i cyhoeddir fel data cyfartalog at ddibenion ystadegol. Roedd cwestiynau'r arolwg yn cynnwys:
Niferoedd a gwerthiant cyfredol da byw dros y 12 mis diwethaf
Arwynebeddau tir glas a chnydau
Eich barn ar brisiau organig cyfredol, Glastir ac unrhyw faterion eraill sydd efallai'n eich poeni.

Mae'r arolwg yn bwysig gan ei fod yn helpu i ddeall y sector organig yng Nghymru'n well ac unwaith eto, dymunai Canolfan Organig Cymru ddiolch i'r rheini a gymerodd ran.

Llawrlwythwch yr adroddiad (yn Gymraeg).

darllen mwy   

Stori gynt: Sgyrsiau bwyd: beth ryden ni eisio yng Nghymru?
Stori nesaf: Rheoliadau organig newydd:

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.