Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: unmatched parentheses at offset 101 in /var/sites/o/organiccentrewales.org.uk/public_html/pfunctions.inc.php on line 180
Rheoliadau organig newydd: - Newyddion - Organic Centre Wales | Canolfan Organig Cymru

DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Rheoliadau organig newydd:


Mae Ffederasiwn Rhyngwladol Mudiadau Amaethyddol Organig wedi cyhoeddi ei ymateb cyntaf ac mae ymateb llawn gan IFOAM ar y gweill. Mae partner Canolfan Organig Cymru, Y Ganolfan Ymchwil Organig, wedi cyhoeddi erthygl ar y rheoliad newydd yn rhifyn Gwanwyn 2014 ei bwletin.

Ymhlith yr ardystwyr, mae OF&G wedi cyhoeddi eu eu hymateb cyntaf i'r cynnig. Byddwn yn eich cadw'n hysbys wrth i'r drafodaeth ddatblygu.

Stori gynt: Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2013
Stori nesaf: Cynllun Gweithredu’r UE

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.