DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynllun Gweithredu’r UE

Ar 24 Mawrth, bu'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cyhoeddi cynllun gweithredu newydd ar gyfer bwyd a ffermio organig sy'n ymdrin â'r cyfnod hyd at 2020. Bu'r un diwethaf a welodd olau dydd yn 2004 yn cyhoeddi newidiadau sylweddol i reoliadau organig, wedi'u tanategu gan well cymorth i'r polisi. Mae yr un diweddaraf yn addo newidiadau tebyg a gellir ei lawrlwytho yma.

Stori gynt: Rheoliadau organig newydd:
Stori nesaf: Ymateb Canolfan Organig Cymru i Ymgynghoriad Glastir

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.