logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Taith Faes Fforwm Grawn Cymru, 16 Mehefin

Mae'r digwyddiad hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn tyfu a defnyddio grawn o Gymru ar gyfer bwyd a diod, yn hytrach na fel porthiant i anifeiliaid. Ei fwriad yw meithrin cysylltiadau rhwng tyfwyr, melinwyr, pobwyr, bragwyr a distyllwyr ac i helpu'r gwahanol fusnesau yn y gadwyn gyflenwi i ddeall ei gilydd yn well. Bydd Roger Bufton, sy'n tyfu 50ha o rawn organig ger Crucywel, yn siarad am ei brofiadau wrth dyfu amrywogaethau gwenith melino a'r cyfleoedd i dyfu mathau eraill o rawn megis haidd bragu a rhyg. Bydd Gez Richards yn ein tywys o gwmpas Melin Talgarth gan arwain at drafodaethau am ddefnyddio mwy o rawn o Gymru. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle cysylltwch â: ar 01970 621632.

Stori gynt: Marchnad y Ffermwyr Aberystwyth ar y blaen!
Stori nesaf: Ryseitiau cig oen

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.