logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cyhoeddi cyfraddau taliadau Cynllun Glastir Organig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r cyfraddau taliadau newydd (yn ddarostyngedig i sêl bendith yr UE) ar gyfer 'Glastir Organig'.

Mewn newid strwythurol i'r cynllun blaenorol, nid oes cymorth penodol ar gyfer cnydau âr, ond mae dewisiadau cnydio âr i elfennau eraill o Glastir y gall ffermwyr organig fanteisio arnynt. Bydd y cynllun newydd yn dechrau ar 1 Ionawr 2015 a disgwylir y bydd y cyfnod i wneud cais yn agor ar ddiwedd yr haf/dechrau'r hydref.

Yn ôl Tony Little, Canolfan Organig Cymru, 'Rydyn ni'n croesawu'r cyhoeddiad hwn. Mae'n golygu cynnydd sylweddol yn y taliadau cynnal i ffermwyr sydd yn y cynllun presennol. Mae'r adborth y mae'r Ganolfan Organig Cymru wedi'i dderbyn ynghylch lefelau'r taliadau hyn wedi bod yn gadarnhaol. Roedd y rhan fwya o ffermwyr yn y Cynllun Ffermio Organig ar hyn o bryd yn croesawu'r cynnydd yn y taliadau sydd wedi rhoi hwb i'w hyder o ran dal ati i ffermio'n organig. Am y tro cynta ers blynyddoedd lawer, rydyn ni hefyd wedi derbyn nifer bach o ymholiadau gan ffermwyr sy'n ystyried troi'n organig. Mae premiymau isel yn parhau'n destun pryder i gynhyrchwyr cig oen ac eidion ac er bod gwerthiant organig wedi cynyddu eleni, mae yna ansicrwydd o hyd ynglŷn â'r farchnad. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae'r cyhoeddiad wedi cael derbyniad da. Mae llawer o'r manylion heb fod ar gael eto, gan gynnwys, yn hollbwysig, union ddiffiniad 'tir pori garw' a'r gofynion cynllunio busnes, ond daw'r cwbl yn amlwg erbyn Sioe Frenhinol Cymru.'

Stori gynt: Ryseitiau cig oen
Stori nesaf: Diwygiad grawn Cymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.