DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Diwygiad grawn Cymru

Cynhaliodd Fforwm Grawn Cymru ei drydydd cyfarfod ddydd Llun 16 Mehefin yn fferm Ewan Brook ger Crucywel a Melin Talgarth. Cymuned sy'n cynnwys tyfwyr, melinwyr, pobwyr, bragwyr, towyr ac eraill sy'n ymrwymedig i ddefnyddio a hyrwyddo grawn Cymru yw'r fforwm a sefydlwyd gyda chymorth BOBL ym 2013. Un o'i brif nodau yw meithrin cysylltiadau rhwng ac oddi mewn i wahanol rannau o'r gadwyn gyflenwi, a dyna brif ddiben y cyfarfod hwn.

Mae Roger Bufton yn tyfu 50 ha o rawn organig ger Crucywel ac yn gynhyrchydd cnydau âr profiadol ar gyfer had a phorthiant. Eleni, mae'n mynd i gyfeiriad newydd, gan dyfu gwenith Miluka i'r farchnad felino. Yn y tymor hirach, mae ganddo ddiddordeb mewn cydweithio'n uniongyrchol ag aelodau'r grŵp grawn ac mae am edrych ar y cyfleoedd i dyfu mathau eraill o rawn megis haidd bragu a rhyg. Mae'r fferm yn addas iawn ar gyfer tyfu amrywiaeth eang o gnydau a chyda chyfleusterau storio, sychu a glanhau ar gael, mae mewn lle da i gydweithio â busnesau grawn. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Roger ar 01874 731087.

Roedd ail ran y diwrnod yn cynnwys ymweliad â Melin Talgarth, dan arweiniad Gez Richards, i weld y felin ar waith a thrafod y cyfleoedd i ddefnyddio mwy o flawd o Gymru. Mae galw bach ond cynyddol am flawd o rawn megis gwenith yr Almaen, rhyg, eincorn ac amrywogaethau 'treftadaeth' o wenith y gallai'r grŵp fanteisio arnynt, er, ar hyn o bryd, ceir anawsterau wrth gael gafael ar had y byddai'n rhaid eu goresgyn. Ymgyrch i hyrwyddo bara o ansawdd da'n gyffredinol a bara o flawd Cymreig yn benodol, a gweithdai i bobwyr ar dechnegau a chynhyrchion sy'n gweddu'n arbennig i rawn o Gymru yw'r prif elfennau wrth feithrin y galw, ac mae'r ddau weithgaredd yma'n cael eu cynnwys yn y cynigion i estyn y prosiect BOBL.

Am fwy o wybodaeth am y Fforwm, cysylltwch â 01970 621632.

Stori gynt: Cyhoeddi cyfraddau taliadau Cynllun Glastir Organig
Stori nesaf: Gwyl wanwyn 2014

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.