logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwyl wanwyn 2014

Bu Canolfan Organig Cymru'n rhoi help llaw wrth drefnu'r “Siop Siarad 10 munud” yn yr Wyl Wanwyn eleni ar faes y sioe yn Llanelwedd. Dros y ddeuddydd, buom yn trafod ystod o bynciau, o dyfu gweirgloddiau blodau gwyllt i wledda ar gynrhon tsili melys! Dyma rai o'r uchafbwyntiau.

Lansiodd Jane Davidson y Cyngor Un Blaned, corff gwirfoddol annibynnol sy'n galluogi ac yn hyrwyddo ffyrdd i bobl fyw gyda buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy'n wirioneddol gynaliadwy. Mae'n cefnogi tai fforddiadwy, hunangyflogaeth a chynhyrchiant seiliedig ar y tir. Mae tir yn cael ei adfywio gan hybu bioamrywiaeth a biogapasiti. Mae bwyd a chynnyrch a dyfir yn lleol ar gael i gymunedau lleol.

Bu Roger Key, cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Garden Organig yn ymbil yn angerddol i bobl weithredu ar ddrafft rheoliadau Hadau'r UE a allai gael effaith drychinebus ar gadwraeth ac amrywogaethau treftadaeth ac ar gnydau nad ydynt yn fwyd fel blodau gwyllt. Er bod y cynigion wedi'u trechu drwy bleidlais gan Senedd Ewrop, roedd siawns o hyd y byddai'r Comisiwn yn bwrw ymlaen â nhw.

Bu Juliet Morris, cynhyrchydd gwlân organig o Frechfa yn Sir Gaerfyrddin, yn siarad am ei diddordeb ysol mewn gwlân organig Cymreig a'r gwaith y mae wedi bod yn ei wneud gyda Chanolfan Organig Cymru i'w hyrwyddo. Mae'r prosiect wedi gweithio'n galed i ennyn diddordeb cynllunwyr, gorchuddwyr dodrefn, manwerthwyr ac asiantwyr tecstilau gyda rhywfaint o lwyddiant. Ar yr un pryd, mae gwaith ar y gweill â'r Bwrdd Gwlân, a phrynwyr a phroseswyr gwlân i sicrhau y gallwn gyflenwi'r meintiau cywir o'r graddau cywir i'r bobl sydd am ei ddefnyddio. Darllenwch ei [linkshear_waste_final.pdf::hadroddiad].

Stori gynt: Diwygiad grawn Cymru
Stori nesaf: Darllenwch Cymru Organig a'n gweld yn y Sioe

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.