DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Darllenwch Cymru Organig a'n gweld yn y Sioe

Mae Sioe Frenhinol Cymru 2014 yn prysur agosáu, felly cofiwch alw heibio i'r stondin Organig a bydd yn ei lle arferol yn yr Ardal Gofal Cefn Gwlad. Eleni, bydd y stondin yn canolbwyntio ar fanylion Cynllun Organig newydd Glastir ac, ynghyd â gwybodaeth arall, bydd ffeithlenni sydd wedi'u diweddaru ar gael ar effeithiau busnes ffermio organig. Bydd staff ar gael drwy gydol pedwar diwrnod y sioe i drafod eich ymholiadau a'ch pryderon.

Cymerwch yr amser i ddarllen rhifyn diweddaraf cylchgrawn Cymru Organig sy'n cynnwys gwybodaeth am:
Gynllun Organig Glastir
Cynhyrchu organig a thueddiadau'r farchnad
Amaethyddiaeth â Chymorth y Defnyddiwr
Digwyddiadau sydd ar ddod.
Bydd copïau argraffedig ar gael yn y sioe a'u postio at gynhyrchwyr organig ar ôl y digwyddiad.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn y sioe!

Stori gynt: Gwyl wanwyn 2014
Stori nesaf: Cyfnod gwneud cais i Glastir Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.