logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Arlwyo organig yn y Drindod Dewi Sant

Llongyfarchiadau i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), y brifysgol gyntaf yn y DU i ennill Nod Arlwyo Aur 'Bwyd am Fywyd' gan Gymdeithas y Pridd am ei gwasanaethau gwledda a digwyddiadau ar draws ei holl gampysau.

Meddai Janine Lewis-Screen, Rheolwr Arlwyo ar gampws Caerfyrddin, a fu'n cydlynu'r broses ar ran y Brifysgol, “Rydym wrth ein bodd i dderbyn y gwobrau hyn, yn enwedig y wobr Aur am ein gwasanaethau gwledda a digwyddiadau a'r wobr Aur am ein gwasanaethau cinio. Wrth edrych ar y meini prawf ar gyfer y wobr arian, teimlem ein bod eisoes yn gwneud y rhan fwyaf o'r hyn oedd yn ofynnol. Er enghraifft, rydym yn gweini cynnyrch Masnach Deg, rydym yn prynu ein cynnyrch ffres gan gynhyrchwyr lleol, mae 5% o'n cyllideb arlwyo yn cael ei wario ar fwyd organig, yn cynnwys llaeth, llysiau, cynnyrch ar gyfer ein cawl ac ati.”

Meddai Jane Davidson, Cyfarwyddwr INSPIRE a Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol ar gyfer Ymgysylltu Allanol, “Rydym wrth ein bodd i gefnogi cynhyrchwyr a chyflenwyr lleol ac rydym yn falch i restru eu henwau yn ein bwytai ar draws pob un o'n campysau.Mae'r gwobrau yn ateb y gofynion o ran tarddiad y bwyd rydym yn ei weini, ei ddilysrwydd a'r gallu i'w olrhain. Mae ymwybyddiaeth o'r cyswllt rhwng bwyd da, iechyd, cyrhaeddiad academaidd a'r amgylchedd ar gynnydd. Mae myfyrwyr, staff a chymuned ehangach y Brifysgol yn pryderu'n gynyddol o ble y daw eu bwyd ac rydym mewn sefyllfa unigryw i arwain y ffordd trwy hwyluso newid yn eu harferion prynu a bwyta." darllen mwy   

Stori gynt: Cyfnod gwneud cais i Glastir Organig
Stori nesaf: Cynnig Rheoleiddio Organig Newydd yr UE

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.