logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

A fyddai Stapledon wedi bod yn ffermwr organig?

Llongyfarchiadau i John Davis a enillodd gês o win organig am ei draethawd yn dadlau y byddai Syr George Stapledon wedi cefnogi ffermio organig, mewn cystadleuaeth a noddwyd gan yr Athro Wayne Powell, Cyfarwyddwr IBERS. Mae'n seilio ei ddadl ar gefnogaeth Stapledon i gylchdroeon cnydau sy'n defnyddio gwndwn porfa a meillion, da byw a chnydau âr gan leihau'r angen am wrtaith nitrogen ac agrogemegolion eraill, a'i gonsyrn cyffredinol am yr amgylchedd naturiol.
Darllenwch y traethawd
Bu John Davis yn gweithio i ADAS yn Nhrawsgoed, Ceredigion o 1984 ymlaen, ac yn fwy diweddar i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae John yn diwtor mewn amaethyddiaeth gyda'r College of Estate Management.

Stori gynt: Swydd wag: Swyddog Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi
Stori nesaf: Taliadau Cynllun Ffermio Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.