DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynnig Rheoleiddio Organig Newydd yr UE

Bu Susanne Padel a Lawrence Woodward o'r Ganolfan Ymchwil Organig yn mynychu'r olaf o dri chyfarfod ymgynghori i randdeiliaid a gynhaliwyd gan Defra ar [link:[link:http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/index_en.htm::Gynnig Rheoleiddio Organig Newydd Comisiwn yr UE ar 15 Gorffennaf. Nod y cyfarfodydd oedd rhoi gwybodaeth yn sail i safbwynt trafod telerau'r DU y disgwylir iddo gael ei derfynu yn yr hydref. Dilynwyd crynodeb o'r cynnig cyfreithiol gan drafodaeth ar y pwyntiau allweddol sy'n debygol o effeithio ar y sector organig yn y DU, megis y bwriad arfaethedig i gael gwared â'r holl reolau eithrio a welwyd yn anymarferol a'r gorddefnydd o ddeddfau dirprwyedig a fyddai'n rhoi pŵer i'r Comisiwn i ysgrifennu'r rheolau manwl. Mae ansicrwydd yn parhau mewn aml faes ynglŷn â beth fyddai goblygiadau ymarferol y cynnig mewn gwirionedd.
Am wybodaeth bellach gweler y dolenni canlynol:
[link:http://www.organicresearchcentre.com/?i=articles.php&art_id=718&go=Information%20and%20publications::
Defra's stakeholder consultation on new regulation]
The Organic Research Centre: Organic regulations
IFOAM review
Defra guidance on organic standards.

darllen mwy   

Stori gynt: Arlwyo organig yn y Drindod Dewi Sant
Stori nesaf: Ymchwiliad i labelu organig yng Nghymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.