logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ymchwiliad i labelu organig yng Nghymru

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru'n ymgymryd ag ymchwiliad i gynhyrchu a labelu cynhyrchion organig. Diben yr ymchwiliad yw edrych ar effeithiau posibl cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar Gymru ar gyfer Rheoliad gan Senedd a Chyngor Ewrop mewn cysylltiad â chynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig ynghyd â'r cynigion a wnaethpwyd yn y Cynllun Gweithredu o ran cynhyrchu organig yn yr UE yn y dyfodol. Mae'r Pwyllgor yn croesawu tystiolaeth gan unigolion a sefydliadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg erbyn 24 Hydref 2014 ac, os yn bosib, dylid ei chadw o dan 3000 o eiriau.

Mwy o wybodaeth.

Stori gynt: Cynnig Rheoleiddio Organig Newydd yr UE
Stori nesaf: Poultry feed open day report

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.