DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cyfnod gwneud cais i Glastir Organig yn agor NAWR

Mae drysau cynllun Glastir Organig yn agored led y pen! Agorodd y cyfnod gwneud cais 1 Hydref ac mae'n rhedeg tan 29 Hydref a rhaid i bawb sy'n dymuno derbyn cymorth organig ar ôl diwedd 2014 wneud cais yn ystod y cyfnod hwn; ni fyddwch yn cael eich trosglwyddo'n awtomatig o'ch cytundeb CFfO presennol. I ddeiliaid cytundeb CTFfO, bydd Llywodraeth Cymru'n gweithredu cymal torri, gan ddod â'r hen gynllun i ben eleni (heb gosb) gan adael i chi wneud cais i Glastir Organig. Mae [http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farming/schemes/glastir/glastir-organic/glastir-organic-rules-booklet/?skip=1&lang=cy::cynllun bellach] wedi'u cyhoeddi.

Stori gynt: cynlluniau cydweithredol i gynhyrchwyr bach
Stori nesaf: Arweiniad ar wneud cais am Glastir Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.