DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynllun Mān Gynhyrchwyr - diweddariad

Y Diweddaraf am yr Astudiaeth Gwmpasu ar gyfer
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu cynllun sy'n galluogi mân gynhyrchwyr i gydweithio i gael cymorth gan y llywodraeth na fyddent yn gymwys ar ei gyfer fel unigolion. Ffocws o bwys yw helpu cynhyrchwyr sydd â llai na 3ha i ymuno â Glastir Organig, ond bydd yr astudiaeth hefyd yn edrych ar y mater yng nghyd-destun cynlluniau eraill megis elfennau eraill o Glastir, grantiau cynhyrchu cynaliadwy, hyfforddiant a chyngor a Chynllun y Taliad Sylfaenol.

Fel rhan o'r astudiaeth gwmpasu, mae cyfweliadau wedi'u cynnal â'r holl gyrff rheoli organig ac mae trafodaethau wedi canolbwyntio ar y posibiliadau ar gyfer ardystio ar y cyd a'r cyfleoedd i leihau costau arolygu ac ardystio sy'n deillio o newidiadau arfaethedig i reoliadau'r UE sy'n cael eu trafod ar hyn o bryd. Bydd trafodaethau'n cael eu cynnal â Llywodraeth Cymru a Thaliadau Gwledig Cymru ynghylch manylion ymarferol newid eu systemau i alluogi sawl cynhyrchydd bach i weithio o dan un cytundeb Glastir Organig, a cheisir gwersi gan elfennau eraill o Glastir (e.e. y Tiroedd Comin) a modelau cydweithredol eraill. Ar ben hynny, bydd angen siarad â chynhyrchwyr.

Dylai cynhyrchwyr sydd â llai na 5ha fod wedi derbyn e-bost yn gofyn iddynt lenwi'r arolwg ar-lein yma. Os nad ydych wedi gwneud hyn yn barod, ewch ati, da chi. Joban 5 munud yn unig yw hi, wir i chi, a bydd yn sicrhau bod trafodaethau pellach yn berthnasol ac yn ganolbwyntiedig.

Am fwy o wybodaeth am y pwnc hwn, cysylltwch â 01970 621632.

Stori gynt: Cynlluniau busnes
Stori nesaf: Gwerthoedd bwyd organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.