DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gwerthoedd bwyd organig

Mae'r bwyd y byddwn yn ei brynu'n adlewyrchu ein gwerthoedd. Ond beth yw'r gwerthoedd sy'n arwain pobl at ddewis bwyd organig? A all y gwerthoedd hynny helpu i greu system fwyd gynaliadwy? Ac a ydym yn lledaenu'r neges yn ddigon clir? Rydym yn gwahodd pawb sydd â diddordeb mewn bwyd organig i drafod hyn yn ein digwyddiad cyntaf ynglŷn â Gwerthoedd Bwyd yn Aberystwyth ar 24 Tachwedd. Llawrlwythwch daflen ac archebu lle erbyn 18 Tachwedd.

Darllen ein blog: Organic consumers or organic citizens?

Stori gynt: Cynllun Mn Gynhyrchwyr - diweddariad
Stori nesaf: Gwln Cymreig Organig: Adeiladu marchnad a symleiddio ardystio GOTS

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.